ایران آنتیک

نوید محمدزاده جایزه خود را به زلزله زدگان تقدیم کرد

تاریخ دریافت خبر:
نوید محمدزاده جایزه خود را به زلزله زدگان تقدیم کرد

نوید محمدزاده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم براتیسلاوا را دریافت کرد او جایزه خود را به زلزله زدگان کرمانشاه تقدیم کرد.

نوید محمدزاده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم براتیسلاوا را دریافت کرد او جایزه خود را به زلزله زدگان کرمانشاه تقدیم کرد.