کتاب سکه های ماشینی قاجار

خبر پیشنهاد کمک امارات به زلزله زدگان کرمانشاه جعلی است

تاریخ دریافت خبر:

سخنگوی وزارت خارجه گفت:‌خبری که در فضای مجازی مبنی بر پیشنهاد کمک امارات به زلزله‌زدگان غرب منتشر شده، جعلی است

خبر پیشنهاد کمک امارات به زلزله زدگان کرمانشاه جعلی استبه گزارش گروه سیاسی«کمال مهر»، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: خبری که در فضای مجازی مبنی بر تماس تلفنی ولیعهد ابوظبی با رئیس جمهوری ایران و پیشنهاد کمک امارات به زلزله‌زدگان غرب کشور منتشر شده، جعلی است.

وی افزد: این خبر اساسا جعلی و کذب است و چنین تماس و پیشنهادی انجام نشده است.

انتهای پیام/