ایران آنتیک

تشرف زائران اهل سنت به حرم مطهر رضوی (عکس)

تاریخ دریافت خبر:

ایسنا - کاروان ۲۰۰۰ نفری زائران اهل تسنن از استانهای خراسان شمالی، رضوی، و جنوبی صبح چهارشنبه ۲۴ آبان ماه به زیارت امام رضا(ع) مشرف شدند.