کتاب سکه های ماشینی قاجار

تحلیل تکنیکال خساپا | سایپا

تاریخ دریافت خبر:
سایپا که پیش از این به زیر ۱۰۰۰ ریال هم رسیده بود، با برخورد به محدوده حمایتی ناشی از سطح فیبوی اصلاحی ۶۱،۸ درصدی مجدداً بالا آمد. سهم در هفته های گذشته حول خط روند نزولی میانی خود قرار داشته و این خط به دلیل برخوردهای متعدد خساپا با آن از اعتبار مناسبی برخوردار است. اکنون خساپا بالای این خط است و چنانچه با حمایت ناشی از آن بتواند صعودی داشته باشد، پتانسیل ایجاد الگوی صعودی سروشانه معکوس در سهم وجود خواهد داشت که البته منوط به صعود از این حوالی و شکستن خط گردن فرضی است. با شکلگیری چنین الگویی به لحاظ تئوریک سهم می تواند رشدی تا بالای ۱۲۰۰ ریال داشته باشد (اینها در صورتی است که فرض کنیم الگوی سروشانه معکوس ایجاد و فعال شود).
منبع: شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها