خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:

شرکت پارس پامچال( شپمچا) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از شرکت بورس تهران، بر اساس مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار، شرکت پارس پامچال (شپمچا) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 27 آبان 1396 حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می شود.