ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
سکونتگاه یکی از کوچکترین قورباغه‌ های جهان به اندازه ناخن انگشت در برزیل است که اندازه آن تنها یک سانتیمتر است.

این گونه بسیار کوچک دارای پوست سمی به رنگ های درخشان و زنده است و یکی از کوچکترین جانوران مهره‌دار است که روی خاک زندگی می‌کنند.

 ریزه میزه‌ترین قورباغه‌ای که تا بحال دیده اید!
مشرق