ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
معاون فرماندار شادگان گفت: با توجه به کثرت موتور سیکلت‌ها در شهرستان و به منظور کاهش سرقت در شهر شادگان، اجرای طرح ساماندهی موتور سیکلت‌ها ضروری است.

نعمت الله آلبوغبیش، صبح امروز، در جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت در شهرستان شادگان با تاکید بر ضرورت اجرای طرح ساماندهی موتور سیکلت‌ها در شادگان اظهار کرد: با توجه به کثرت موتور سیکلت‌ها در شهرستان و به منظور کاهش سرقت در شهر شادگان، اجرای طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها ضروری است.

وی با بیان اینکه توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی تأثیر بسزایی در کاهش سرقت دارد افزود: رعایت و اجرای مفاد دستور العمل‌های کمیسیون پیشگیری از سرقت و اجرای مصوبات این کمیسیون توسط اعضاء نیز در کاهش سرقتها بسیار مؤثر است.

معاون فرماندار شادگان تاکیدکرد: فعالیت کارگاه‌های آموزشی توسط دستگاه‌های اجرایی شهرستان و انعکاس هشدارهای پلیسی از طریق نصب بنر، پخش بروشور و پخش از تلویزیون شهری و فضای مجازی باید ادامه پیدا کند.

آلبوغبیش درخواست کرد: اجرای طرح نگهبان محله در صورت درخواست شهروندان و به منظور ایجاد امنیت بیشتر انجام شود.

معاون فرماندار شادگان در پایان با تقدیر از فعالیت‌های انجام شده توسط اعضای ستاد کمیسیون پیشگیری از سرقت یاد آور شد: رعایت و عمل به هشدارهای پلیسی تبهکاران را در رسیدن به اهدافشان ناکام می‌کند.