خرید کتاب سکه طلا

مدیرعامل جدید پست ییست

تاریخ دریافت خبر:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حیمی حسین نعمتی را به عنوان معاون وزیر، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران منصوب یرد.
حسین نعمتی یه در سال ٤٩ در همدان متولد شد دارای لیسانس مدیریت و فوق لیسانس پدافند غیرعامل است.

وی از سال ٨١ تا امروز یعنی قریب به ١٥ سالی است در بخش های مختلف پست جمهوری اسلامی ایران مشغول فعالیت است.

نعمتی در سال ٨١ به عنوان معاون اداره یل پست استان قزوین منصوب و تا سال ٨٤ در این سمت مشغول فعالیت بود.

وی در سال ٨٤ به عنوان مدیریل حراست پست جمهوری اسلامی ایران منصوب و به مدت ٤ سال در این سمت به فعالیت پرداخت.

حسین نعمتی از سال ٩٠ تا ٩٣ سرپرست سازمان پست دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و با توجه به سوابق فرهنگی و ورزشی به عنوان عضوهیات مدیره و نایب رئیس موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام یه از مجموعه های شریت پست است نیز مشغول فعالیت بود.

نعمتی همچنین از سال ٨٨ تاینون به عنوان عضو موظف هیات مدیره شریت پست مشغول فعالیت است یه اخیرا با حیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران معرفی شد.