خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
آیت‌‌الله سیستانی اختصاص نصف سهم امام برای تأمین نیازهای ضروری آسیب‌دیدگان زلزله اخیر غرب کشور برای مقلدان ایرانیشان را جایز دانستند

شعار سال: آیت‌‌الله سیستانی اختصاص نصف سهم امام برای تأمین نیازهای ضروری آسیب‌دیدگان زلزله اخیر غرب کشور برای مقلدان ایرانیشان را جایز دانستند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تله پو ، تاریخ انتشار 22 آبان 96، کدمطلب: 6267 ، www.telepo.ir