کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
جلسه رسیدگی به اتهامات رهبران اخوان المسلمین در دادگاه کیفری قاهره برگزار شد.

رهبران اخوان المسلمین مصر در دادگاه کیفری قاهره به ریاست شیرین فهمی محاکمه شدند.

به گزارش «انتخاب»؛ این جلسه مربوط به رسیدگی به پرونده معروف به یورش به زندان ها است که در آن محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و شماری دیگر از سران این گروه و همچنین اسامه مرسی فرزند محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده مصر حضور داشتند.

شیرین فهمی در این دادگاه با معاینه پزشکی ماهانه محمد مرسی موافقت و محاکمه مجدد او و ۲۷ تن دیگر در را به ۲۳ نوامبر(دوم آذر) موکول کرد.

دادگاه همچنین به مرسی اجازه داده تا با هیئت مدافع خود در یک جلسه محرمانه دیدار کند.

مرسی ژوئن گفته بود که در زندانش کاملا بیهوش شده و از هیچ گونه نظارت پزشکی برخودار نبوده است.

وی به همراه رهبران دیگر اخوان المسلمین بارها در پرونده های مختلف به حبس ابد، اعدام و زندان محکوم شده اند.

عکس/ محاکمه رهبر اخوان المسلمین و پسر مرسی

عکس/ محاکمه رهبر اخوان المسلمین و پسر مرسی

عکس/ محاکمه رهبر اخوان المسلمین و پسر مرسی

عکس/ محاکمه رهبر اخوان المسلمین و پسر مرسی

عکس/ محاکمه رهبر اخوان المسلمین و پسر مرسی

عکس/ محاکمه رهبر اخوان المسلمین و پسر مرسی

عکس/ محاکمه رهبر اخوان المسلمین و پسر مرسی

عکس/ محاکمه رهبر اخوان المسلمین و پسر مرسی