کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
تمرین امروز پرسپولیس با حاشیه جالب توجهی همراه بود و مدافع شمالی پرسپولیس تهدید کرد اگر در کشتی ببازد، فوتبال را کنار خواهد گذاشت.
به گزارش نامه نیوز ، شجاع خلیل زاده که در تمرین دو روز گذشته در بخش تفریحی با ایگور پانادیچ، مربی دروازه‌بان کروات پرسپولیس به کشتی پرداخته و نتیجه را به او واگذار کرده بود، در تمرین امروز تهدید کرد در پایان مسابقه کشتی با او در صورتی که نتیجه را واگذار کند، فوتبال را کنار خواهد گذاشت!


البته این مسابقه در نهایت شکل نگرفت و به فرصت دیگری موکول شد و باید دید نتیجه آن منتهی به خداحافظی شجاع خواهد شد یا او به مانند همشهریانش در مازندران با فنون خود ایگور را ناکام خواهد گذاشت.