ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
در پی زلزله یکشنبه شب در مناطق غربی کشور مردم سراسر کشور اقدام به ارایه مایحتاج و اقلام ضروری به مردم مناطق زلزله زده کردند.
در ادامه تصاویری از ارسال کمک های مردمی را ببینید:
عکاس: امیر رضا بابا/ میزان، رسول شجاعی/ ایرنا، کیوان فیروزه ای/ تسنیم