کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:

درپوش های فلزی رنگی و زیبا برای فاضلاب های ژاپن !!

در ژاپن، مهندسی هنرمند طرحی ارائه داده که با استقبال مردم و دولت رو به رو شده. در این طرح به جای درپوش های عادی فاضلاب که نمای زشتی هم دارند، از درپوش های رنگی زیبایی استفاده می شود که نقاشی ها و رنگ آمیزی های جذابی دارد. این طرح، سال هاست که در این کشور انجام می شود. با هم عکسی از این درپوش ها می بینیم.

درپوش رنگی فاضلاب ژاپن