ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز در ایران برای هر اتفاقی که از آن بوی تفرقه برمی خیزد باید یک نگاه به بی بی سی داشت و رد پای آن را در آن ماجرا دنبال کرد.

بنا بر این گزارش وقتی زلزله ای می شود می بینیم که خط تفرقه بجای کمک رسانی را بی بی سی ترویج می دکند و اصلاح طلبان هم می شوند آتش بیار معرکه آنها و بجای بازی وحدت برای امداد رسانی بازی کثیف سیاست زدگی خود را دنبال می نمایند که نمونه آن را در این روزها در بحران زلزله غرب به خوبی می شود مشاهده نمود.

به گزارش خبرنگار ما وقتی بی بی سی در قضیه فقهی نفی سبیل علیه نظر شورای محترم نگهبان و علمای فقه حوزه نظریه پردازی می کند دیگر نمی توان از این رسانه روباه پیر انتظار داشت که در هر قضیه ای چه ماتم و چه شادی گریبان مردم ایران را رها کند! و همچون سگهای هار پاچه نگیرد!به گزارش عصر امروز اما جای تعجب اینجاست که چگونه پادوهای داخلی این رسانه که همان زنجیره ای ها هستند گول این مکار را می خورند و در جایی که باید آلام مردم مصیبت زده را تسکین ببخشند خود نمکی می شوند بر روی زخم آنان! و حالا باید دید کسانی که تیتر کیهان را خلاف مصالح عمومی تشخیص دادند این اقدام را هم خلاف مصالح عمومی تفسیر می کنند یا اینکه چون با آنها هم مسلکند از کنارش عبور می نمایند!