خرید کتاب سکه طلا

تاریخ دریافت خبر:
در شرایط کنونی و با توجه به حجم حادثه که گریبانگیر هموطنان عزیزمان در کرمانشاه شده است عده ای افراد سودجو با سوء استفاده از عواطف و احساسات مردم شریف و انقلابی شهرستان با اعلام شماره حساب های شخصی در فضای مجازی قصد اخاذی را دارند.

به گزارش ؛ اسدی سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان گلوگاه خبر داد: مردم شریف و نوعدوست شهرستان گلوگاه به هیچ عنوان به شماره حساب های شخصی که در فضای مجازی توسط افراد غیرمسئول و سودجو اعلام می شود کمک نقدی واریز نفرمایید.


اسدی تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به حجم حادثه که گریبانگیر هموطنان عزیزمان در کرمانشاه شده است عده ای افراد سودجو با سوء استفاده از عواطف و احساسات مردم شریف و انقلابی شهرستان با اعلام شماره حساب های شخصی در فضای مجازی قصد اخاذی را دارند.


وی تاکید کرد: شهروندان به هیچ عنوان به شماره حساب های شخصی مبلغی واریز نکنند و صرفاً وجوه اهدایی را از طریق پایگاه های جمع آوری هلال احمر در سطح شهر و شماره حساب 99999 نزد همه ی بانک ها واریز و فیش واریزی را تحویل هلال احمر نمایند.