خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
اصغر حاجیلو

   سایپا سرپرست ماجرا توضیح پرده جادوگری

گزارش:

منبع خبر (پارس فوتبال) است و جستجوگر هوشمند بتانیوز هیچگونه مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد.

اگر به محتوای خبر «پشت پرده ماجرای جادوگری در تیم سایپا ؛ توضیح سرپرست وقت سایپا در مورد این ماجرا» اعتراض دارید می توانید از طریق بخش تماس با ما گزارش کنید.