خرید کتاب سکه طلا

تاریخ دریافت خبر:
رئیس اداره روابط عمومی راه و شهر سازی کرمانشاه اخبر مربوط به تعداد کشته شدگان مسکن مهر در مناطق زلزله زده به نقل از خود را تکذیب کرد.
رویداد۲۴-رئیس اداره روابط عمومی راه و شهر سازی کرمانشاه اخبر مربوط به تعداد کشته شدگان مسکن مهر در مناطق زلزله زده به نقل از خود را تکذیب کرد.

فرشاد صالحی، رئیس اداره راه و شهرسازی کرمانشاه گفت: هیچ آماری از تعداد جانباختگان مسکن مهر فعلا وجود ندارد. حتی خسارت مالی هم برآورد نشده است و عملیات آواربرداری ادامه دارد.

وی در ادامه افزود: اصولا ارائه آمار از تعداد جان باختگان وظیفه اداره روابط عمومی و بنده نیست. لذا انتشار اخبار در این خصوص از قول خود را تکذیب می کنم.

صالحی در ادامه گفت: حضور رئیس جمهور باعث دلگرمی مردم در منطقه شد. و خوشبختانه از دیروز شاهد افزایش خدمات به مردم زلزله زده هستیم.

صالحی در ادامه تاکید کرد: که ارائه آمار در مورد تعداد جانباختگان و میزان خسارات منوط به پایان عملیات آواربرداری است. ضمن اینکه این امر توسط ادارات ذی ربط انجام خواهد شد.

منبع: برنا

در همین رابطه بخوانید