خرید سکه کلکسیونی

محسن هاشمی: زلزله تهران را باید جدی گرفت

تاریخ دریافت خبر:
به گزارش ، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در توئیتی با هشدار نسبت به زلزله تهران نوشت: هر ١٥٠ سال یکبار در تهران زلزله به وقوع پیوسته که از آخرین آن، ١٨٥ سال می گذرد. بافت فرسوده تهران را دریابیم.