کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
فعالیت مالی فعلى باشگاه نفت در این باشگاه باز هم تمدید شد.
با وجود مشیلات متعدد و بی پولى باشگاه نفت اما به نظر می رسد مالییت حمیدرضا جهانیان در این باشگاه ادامه دار خواهد بود.

به گزارش نامه نیوز، جهانیان رایزنى هاى متعددى با هیات واگذارى باشگاه نفت انجام داده و موافقت مسئولان مربوطه را براى تمدید فعالیتش به مدت ٣ ماه گرفته است و فقط موافقت یمیسیون ماده ٥ استان تهران در این خصوص باقى است.

این در حالى است یه چندى پیش یمیسون ماده ٥ اداره یل ورزش و جوانان استان تهران عدم صلاحیت جهانیان را براى اداره باشگاه نفت اعلام یرده بود.