ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:

به منشی خانم جهت جوابگویی تلفن به صورت نیمه وقت در تهران محدوده غرب نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۲۱۶

tel: 02166042633