خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
تراز: پس از پیمانکار بیمارستان اسلام آباد غرب، امروز پیمانکار بیمارستان تخریب شده سرپل ذهاب هم بازداشت شد.

به گزارش تراز ، پس از دستگیری پیمانکار بیمارستان اسلام آباد غرب توسط دادستانی طی شب گذشته، پیمانکار بیمارستان تازه تاسیس سرپل ذهاب نیز امروز دستگیر شد.

در پی شکایت وزارت بهداشت از سازندگان بیمارستان های تازه تاسیس اسلام آبادغرب و سرپل ذهاب که در زلزله اخیر استان کرمانشاه تخریب شدند، شامگاه گذشته پیمانکار بیمارستان اسلام آباد غرب و امروز پیمانکار بیمارستان سرپل ذهاب دستگیر شد.

به گفته مقامات قضایی استان پرونده پیمانکاران این بیمارستانها در دستور رسیدگی قضایی دارد.

محمدرضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: پیمانکار با وثیقه آزاد می شود تا ساختمان بیمارستان را بازسازی اصولی و فنی کرده و برای مردم قابل استفاده کند.