کتاب سکه های ماشینی قاجار

ثبت روز جهان پهلوان تختی در تقویم کشور

تاریخ دریافت خبر:
پنجم شهریورماه زادروز جهان پهلوان تختی، به عنوان روز ملی کشتی در تقویم رسمی کشور ثبت شد.
صراط: پنجم شهریورماه زادروز جهان پهلوان تختی، به عنوان روز ملی کشتی در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

به گزارش ایسنا، سید محمدرضا موالی زاده دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اعلام این خبر گفت: پنجم شهریورماه بعنوان روز ملی کشتی در تقویم رسمی کشور در سال 97 به ثبت رسید.

فدراسیون کشتی در چهار سال گذشته در تلاش بود تا روز پنجم شهریورماه زادروز جهان پهلوان غلامرضا تختی به عنوان روز ملی کشتی در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد که خوشبختانه با همکاری تمامی مراجع ذیصلاح این امر محقق گردید.