خرید کتاب سکه طلا

تشرف زائران اهل سنت به حرم مطهر رضوی

تاریخ دریافت خبر:
کاروان 2000 نفری زائران اهل تسنن از استانهای خراسان شمالی، رضوی، و جنوبی صبح امروز چهارشنبه 24 آبان ماه به زیارت امام رضا(ع) مشرف شدند.