خرید کتاب سکه طلا

تاریخ دریافت خبر:
رهایی محکوم به قصاص رهایی محکوم به قصاص پای چوبه دار در هرمزگان معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: یک زندانی محکوم به قصاص با تلاش اعضای شورای حل اختلاف شهرستان حاجی آباد و در پی اعلام رضایت اولیاء دم از چوبه دار رهایی یافت.

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، مظفر حمزه ئی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رهایی یک زندانی محکوم به قصاص با تلاش اعضاء شعبه ۲۱ شورای حل اختلاف شهرستان حاجی آباد خبرداد و گفت: متهم با پیگیری های اعضاء شورای تأمین و معتمدین محلی این شهرستان با اعلام رضایت اولیاء دم از چوبه دار رهایی یافت.

وی تصریح کرد: این محکوم به قصاص در جریان نزاع خانوادگی مرتکب قتل شده بود.

حمزه ئی همچنین یادآور شد: زندانی مذکور از سال ۱۳۸۸ به اتهام قتل عمد به زندان معرفی و در نهایت رسیدگی به پرونده او منجر به صدور حکم قصاص شد؛ اما سرانجام تلاش بی وقفه اعضای شورای حل اختلاف شهرستان حاجی آباد و برگزاری جلسات متعدد با خانواده مقتول به بار نشست و به اعلام رضایت آن ها منجر شد.

رکنا