خرید سکه کلکسیونی

رهبر کره شمالی در حال راندن یک تراکتور /عکس

تاریخ دریافت خبر:
رهبر کره شمالی در حال راندن یک تراکتور در بازدید از کارخانه ای در مکان نامعلوم در کره شمالی.
رهبر کره شمالی در حال راندن یک تراکتور