کتاب سکه های ماشینی قاجار

حضور بقایی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به جای دادگاه

تاریخ دریافت خبر:

حضور بقایی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به جای دادگاه

حمید بقایی بجای حضور در دادگاه به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) رفت.

به گزارش ایسنا،حمید بقایی به جای حضور در جلسه دادگاه به همراه علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جزء خراسانی با بدرقه محمود احمدی نژاد، در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) حاضر شد.

کانال نزدیک به همفکران احمدی نژاد دلیل این حضور را «بست نشینی» مطرح کرده است.

صبح امروز (چهارشنبه)سومین جلسه رسیدگی به پرونده حمید بقایی معاون رییس جمهور دولت دهم بدون حضور وی برگزار شد.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده بقایی ۳۰ مهرماه برگزار شد که با حواشی همراه بود.