ایران آنتیک

«بایسته‌های برنامه عبادی و نیایشی مسجد» منتشر شد

تاریخ دریافت خبر:
خبرگزاری شبستان، کتاب بایسته های برنامه عبادی و نیایشی مسجد دومین کتاب از "مجموعه بایسته های برنامه ای مسجد" است که به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد در اختیار ائمه جماعات و علاقه مندان به موضوعات مسجدی قرار گرفته است.

آنچه در این کتاب پیش روی مخاطبان وجود دارد، از یک سو چارچوب ها و و اصول حاکم بر برنامه عبادی و نیایشی مسجد است که با بهره گیری از قرآن و روایات و همچنین دیدگاه ها و فتاوا و نظرات رهبری و مراجع عظام تقلید استخراج و تنظیم شده است و از سوی دیگر در مقام بیان نکاتی کاربردی در جهت تقویت کیفیت برگزاری نماز جماعت و سایر برنامه های عبادی و نیایشی است.

براساس گزارش پایگاه تخصصی مسجد، مجموعه پنج جلدی بایسته های برنامه ای مسجد، توسط معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد طراحی شده است.

پایان پیام/40
ضمیمه :