کتاب سکه های ماشینی قاجار

«حمید بقایی» به دادگاه نرفت

تاریخ دریافت خبر:
سومین جلسه رسیدگی به پرونده معاون رییس جمهور دولت دهم بدون حضور وی برگزار شد. به گزارش شفاف، صبح امروز (چهارشنبه) - 24 آبان ماه - سومین جلسه رسیدگی به پرونده حمید بقایی با حضور عادل حیدری وکیل‌مدافع وی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.

حمید بقایی در جلسه دادگاه حضور نیافته است.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده بقایی ۳۰ مهرماه برگزار شد که با حواشی همراه بود.