خرید سکه کلکسیونی

کمک نیروی‌های ارتش به مردم زلزله زده «سرپل ذهاب»

تاریخ دریافت خبر:
نیروی‌های ارتش به مردم زلزله زده «سرپل ذهاب» برای خارج و جمع آوری کردن باقی مانده وسایلشان از زیر آوار کمک کردند.