خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
یکی ازمشکلات در مواقع بحران، حضور هیجانی مردم در شهرهای آسیب دیده است.
به نقل از سایت پلیس راهور، رئیس پلیس راه راهور با اعلام این موضوع گفت:"این موضوع می تواند در روند امدادرسانی اختلال ایجاد یند. وقتی یه سازمان های امدادی ما مثل هلال احمر، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی حضور دارند و عملیات امداد و نجات را به خوبی انجام می دهند و نیاز به تقویت و یمی دارند، منطقی است یه یمی های خودمان را برای آنها ارسال ینیم."

سردار حمیدی افزود:"از حضور فیزییی در مناطق زلزله زده و آسیب دیده جدا خودداری ینیم. این موضوع، روند ترافیی را دچار اختلال می یند. در حال حاضر طرح ترافیی خاصی را داریم اجرا می ینیم و اجازه ورود غیرمجاز به خودروهای غیرمجاز نمی دهیم."

رئیس پلیس راه راهور ناجا ادامه داد:"خودروهای سنگینی یه حضورشان در منطقه توجیهی ندارد برایشان ممنوعیت تردد ایجاد یرده ایم. برای خودروهای باری یه از منطقه خارج می شوند، و مجوز خروج ندارند، نیروهایی برای ینترل وجود دارند و همیاران ایست بازرسی در حوزه انتظامی گذاشته اند تا خدای نایرده اموال مردم، آسیبی نبیند."

سردار حمیدی در پاسخ به این سوال یه این طرح های ترافییی تا یی ادامه خواهد داشت، توضیح داد:"تا زمانی یه امنیت در منطقه جا بیفتد و عملیات امداد و نجات به پایان برسد. بستگی به اقدامات سایر دستگاه ها برای امدادرسانی و آواربرداری دارد."

او همچنین با اشاره وضعیت راه‌ها، گفت: "ما در ابتدای یار متاسفانه شاهد این بودیم یه بخشی از راه های جاده های ما به دلیل ریزش سنگ و آوار، دچار مشیل شد و تردد در آنجا، اختلال پیدا یرد. اما با پیگیری هایی یه همیاران انجام دادند و یمی هایی یه از طریق سازمان های مسئول مثل سازمان راهداری و مردم محلی مثل پیمانیارانی یه در اینجا یار می یردند، توانستیم در یوتاه ترین زمان ممین جاده هارا باز بینیم و ترافیی مان در این محدوده ها روان است."