خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
دو محافظ مقام ولایت غزنی کشته شدند

شب گذشته دو محافظ مقام ولایت غزنی بعد از مشاجره لفظی به روی همدیگر اسلحه کشیدند و بعد از شلیک، هر دو کشته شدند.

این دو داخل اتاق با یک دیگر درگیر شده و هر دو بر اثر تیراندازی کشته شدند.

پولیس زمانی دروازه اتاق آنها را شکسته و وارد اتاق شدند که با جسد خون آلود این دو محافظ روبه رو شدند.

هنوز علت اصلی این واقعه مشخص نشده اما تحقیقات در این مورد از سوی پولیس آغاز شده است.