کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمدعلی رضایی اصفهانی رییس مدرسه عالی قرآن و حدیث جامعة المصطفی در مراسم بزرگداشت علامه طباطبایی که در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: اگر نقطه عطفی را در مباحث قرآنی و تفسیر شیعه بخواهیم در نظر بگیریم علامه بلاغی است.

وی افزود: مرحوم علامه بلاغی با کتاب آلاءالرحمن فی تفسیرالقرآن و آثار خود و کارهای بین الادیانی و روحیه بلندی که در تحقیق و پژوهش داشت نقطه عطفی ایجاد کرد، ایشان برای این که شبهات مسیحیت و یهودیت را پاسخ دهد شروع به آموختن زبان عبری کرد.

استاد حوزه علمیه قم با بیان این که از مکتب مرحوم علامه بلاغی دو جریان علمی ایجاد شد، اظهار داشت: یک جریان در نجف و جریانی دیگر در قم شکل گرفت، ایشان دو شاگرد برجسته علمی پیدا کرد که یکی مرحوم آیت الله خویی در نجف و دیگر علامه طباطبایی در نجف و قم بود.

وی ادامه داد: حاصل شاخه مرحوم آیت الله خویی البیان فی تفسیر القرآن شد، این کتاب بیشتر رویکرد علوم قرآن دارد و خیلی به تفسیر وارد نشده است، این کتاب هنوز کتاب روز بوده و مورد استفاده است، در مکتب آیت الله خویی مرحوم آیت الله معرفت پرورش پیدا کرد، جلوه علوم قرآنی مرحوم بلاغی در آیت الله خویی منعکس شد و از ایشان به آیت الله معرفت رسید.

حجت الاسلام رضایی اصفهانی ابراز داشت: جریان دوم که تحت تأثیر علمی علامه بلاغی قرار گرفت علامه طباطبایی بود، علامه جلوه تفسیری مرحوم بلاغی بود، علامه طباطبایی جریان تفسیری مرحوم بلاغی را وارد ایران و قم کردند.

وی عنوان کرد: بسیاری از فرمایشات آیت الله خویی در البیان به ویژه در سخنان نو از فرمایشات علامه بلاغی است، بسیاری از حرف های تازه علامه طباطبایی نیز ریشه در فرمایشات مرحوم بلاغی دارد، علامه بلاغی نقطه عطفی بود که جلوه قرآنی و تفسیری ایشان توسط شخصیت ها وارد حوزه علمیه قم شد.

رییس مدرسه عالی قرآن و حدیث جامعة المصطفی خاطرنشان کرد: برخی تصور می کنند که علامه طباطبایی در تفسیر به روایات توجه نداشته در حالی که ایشان به روایات تفسیری توجه و احاطه داشت از این رو بسیاری از موارد و نکته ها را با توجه به روایات از قرآن استخراج کرد./۱۳۲۳/پ۲۰۲/ج