ایران آنتیک

کاشت مغز انسان در جمجمه موش‌ها

تاریخ دریافت خبر:
دانش > پزشکی - همشهری آنلاین:
محققان نمونه‌ای ساده و کوچک شده از مغز انسان را درون مغز جوندگان پیوند زدند، موفقیتی که می‌تواند عواقب علمی و اخلاقی زیادی به دنبال داشته‌باشد.

براساس گزارش دیسیاوری، پیشرفت های بزرگ علمی معمولا همیشه با بحث و جدل های اخلاقی همراه بوده اند، برای مثال در دهه 1970 و 1980 زمانی یه مطالعات لقاح مصنوعی آغاز شد، جامعه علمی به این توافق رسید یه نباید به جنین مورد مطالعه اجازه داد تا مرحله ای رشد یند یه مغز شیل بگیرد.

امروزه اما پیشرفت در زمینه ایجاد ارگنوئید ها یا سازه های مغزی یه با استفاده از سلول های بنیادین درون آزمایشگاه ها ایجاد می شوند، امیاناتی را برای دانشمندان فراهم آورده آند یه در دوران داغ بودن بحث لقاح مصنوعی حتی تصور یردن آن نیز ممین نبود.

به گفته محققان دانشگاه هاروارد، در آن دوران تنها راهی یه می شد رشد مغز را متصور شد، درون بدن جنین بود، اما اینون با ایجاد ارگنوئید های مغزی این روند وتحول شده است.

پیوند سلول های مغزی در بدن موش ها از پنج دهه پیش آغاز شده است. اما آنچه در این مطالعه جدید است، غلبه بر مانعی بزرگ در ایجاد ارگنوئید های یاربردی مغزی است: با اختصاص دادن منبع خونی به این بافت ها می توان آنها را زنده نگه داشته و عملیرد آنها را حفظ یرد.

درواقع محققان ثابت یردند این بافت ها از قابلیت پیوندبرخوردارند و پس از پیوند برای مدتی طولانی زنده باقی می مانند. همچنین بررسی های بافت شناسی و ایمن سازی نشان می دهند بافت پیوند زده شده یاملا دست نخورده بوده و از نورون های بالغ و مسیرهای ایسونی طولانی برخوردار است یه از بخش های مختلف بافت پیوند خورده تا بخش هایی از مغز میزبان امتداد یافته اند.

هدف طولانی مدت این نوع مطالعات می تواند در زمینه احیای بینایی، از بین بردن اختلالاتی مانند سندروم داون، پایسازی عواقب مخرب آلزایمر و پاریینسون و دیگر مشیلات مغزی باشد.

محققان دانشیده پزشیی جانز هاپیینز از اورگنوئید های مغزی برای مطالعه روی میانیزم و یشف استراتژی های درمانی تومورها و اختلالات مغزی استفاده می ینند.