خرید کتاب سکه طلا

تاریخ دریافت خبر:
پرداخت تسهیلات 19 میلیاردی به 22 واحد تولیدی هرمزگان استاندارهرمزگان گفت: در مجموع پرداخت 19 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به 22 واحد تولیدی در هرمزگان مصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در شصت و یکمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان، فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط را در رونق تولید بسیار موثر دانست و گفت: پشتیبانی دستگاه های خدمات دهنده و همچنین بانک ها در این زمینه بسیار مهم است.

وی با اشاره به بازدید از پنج واحد تولیدی در شهرک های صنعتی شماره یک و دو بندرعباس، افزود: در این بازدیدها با مسائل و مشکلات این واحدها آشنا شدیم و برای رفع آنها باید در کارگروه رفع موانع تولید اقدام شود.

ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان

استاندار هرمزگان ادامه داد: برای کمک به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان افزایش روند سرعت کارهای بانکی و پرداخت تسهیلات بسیار مهم است و باید این کمک ها به هنگام صورت گیرد تا انگیزه فعالان تولید نیز افزایش یابد.

همتی تصریح کرد: نتیجه فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی کمک به رونق اشتغال و تولید است و از این رو باید به طور ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را مورد توجه قرار دهیم.

وی با اشاره به مصوبات شصت ویکمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان، اظهار داشت: در این نشست در مجموع پرداخت 19 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به 22 واحد تولیدی در هرمزگان مورد تصویب قرار گرفت.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: برخی از واحدها نیز مشکلاتی دارند که به دستگاه های کشوری منعکس و رفع آن پیگیری خواهد شد.