کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
مقامات استرالیا گفته‌اند که پناهجویان را بزور از اردوگاه مانوس خارج خواهند کرد.

پناهجویان در اردوگاه مانوس واقع در پاپوآ گینه نو می گویند که مقامات اقداماتی را برای مجبور کردن آنها به ترک این محل انجام داده اند.

به گزارش «انتخاب»؛ این پناهجویان اعلام کردند که آب تانکرهای محوطه تخلیه شده و بخش های دیگری از دیوار حفاظتی اطراف این اردوگاه برداشته شده است.

دو هفته پیش این اردوگاه به طور رسمی بسته اعلام شد اما برخی از پناهجویان که تعداد آنها بیش از ۴۰۰ نفر تخمین زده می شود از اردوگاه خارج نشده اند.

مقامات گفته اند که این افراد را بزور از این اردوگاه بسته اعلام شده خارج خواهند کرد. پیشتر نیز چنین هشداری داده شده بود.

پیشتر نخست وزیر استرالیا به پناهجویانی که از خروج از اردوگاه مانوس خودداری می کنند هشدار داد تا هرچه زودتر این محل را ترک کنند و یک عضو کابینه این کشور بعضی از پناهجویان را به زمینه سازی برای درگیری با ماموران محلی متهم کرد.

مالکوم تورنبول نخست وزیر استرالیا، از ساکنان باقی مانده در اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس خواست تا این محل را تخلیه کنند.

وی گفت که ماموران دولت پاپوآ گینه نو برای باز پس گیری این اردوگاه وارد عمل خواهند شد و کسانی که در این محل باقی مانده باشند به زور از آن اخراج خواهند شد.

اردوگاه واقع در جزیره مانوس، متعلق به پاپوآ گینه نو، یکی از مراکز تعیین شده توسط دولت استرالیا برای اعزام پناهجویان بوده است اما سال گذشته، دادگاه قانون اساسی گینه نگهداری افراد در این محل را مغایر قانون اساسی این کشور دانست و به دولت دستور داد این محل را تعطیل کند. مهلت تعیین شده برای تخلیه اردوگاه روز ۳۱ اکتبر بود اما چند صد تن از ساکنان اردوگاه از خروج از آن خودداری کردند.

باقی ماندگان در این محل گفته اند که در صورت خروج از اردوگاه، نگران اقدامات خشونت آمیز برخی از اهالی محل هستند و امنیت جانی ندارند.

به ساکنان اردوگاه گفته شده بود که می توانند به کشورهای خود بازگردند، یا با اعزام به اردوگاه واقع در جزیره نارو موافقت کنند و یا به عنوان پناهجو یا پناهنده به کشورهای دیگر طرف توافق با استرالیا، از جمله کامبوج بروند.

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس

تصاویر : بحران در اردوگاه پناهجویان مانوس