خرید سکه کلکسیونی

سرپل ذهاب، سه روز پس از وقوع زلزله

تاریخ دریافت خبر:
سرپل ذهاب،  سه روز  پس از وقوع زلزله عکاس پایگاه خبری-تحلیلی تین‌نیوز تین‌نیوز |

عکاس پایگاه خبری-تحلیلی تین نیوز، در زمان وقوع زلزله و روزهای پس از آن، بین مردم زلزله زده، به ثبت مصائب آنها پرداخته است تا پنجره ای گشوده شود به روی وجدان های بیدار.

سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله سه روز از وقوع زلزله