ایران آنتیک

عکس/ دیدار بن سلمان و بیل گیتس در ریاض

تاریخ دریافت خبر:

به گزارش مشرق، ولیعهد سعودی در ریاض با بیل گیتس دیدار کرده و زمینه های همکاری دوجانبه و فرصت های سرمایه گذاری در عربستان (از جمله پروژه نئوم و دریای سرخ و العلا) را بررسی کردند.