ایران آنتیک

شهادت سرباز مرزبانی به علت برخورد با مین

تاریخ دریافت خبر:
سرباز مرزبانی بانه به علت برخورد با مین به شهادت رسید.
به گزارش بلاغ، روز دوشنبه دو نفر از نیروهای هنگ مرزی بانه حین گشت زنی در انتهای حوزه استحفاظی خود در منطقه مرزی میشیاو با یک مین برجای مانده از دوران جنگ برخورد کردند.

در این حادثه سرباز وظیفه عباس کاظمی به شهادت رسیده و ستوانیکم علی جلیلوند از ناحیه پا دچار مجروحیت شد.

سرباز به شهادت رسیده اهل خرمدره زنجان بود.