کتاب سکه های ماشینی قاجار

عکس/ تخریب کامل کارخانه آرد سرپل‌ذهاب

تاریخ دریافت خبر:
تخریب کارخانه آرد در شهرک صنعتی سرپل ذهاب در پی وقوع زلزله یکشنبه شب
عکس/ تخریب کامل کارخانه آرد سرپل‌ذهاب