خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:


به گزارش حقوق نیوز کانون وکلای دادگستری کرمانشاه اطلاعیه ای صادر و از تمامی کانون های وکلای دادگستری و وکلای کشور درخواست همکاری و مساعدن نمود. در این اطلاعیه آمده است:

در این برهه حساس، حضور ارزشمند و یاری کانون های وکلای دادگستری ایران و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و همکاران گرانقدر، نشانه آن است که وکلای دادگستری چون گذشته دوشادوش سایر اقشار جامعه در کاهش تالمات و آثار ضایعه دردناک زلزله اخیر در استان کرمانشاه، همکاری و مساعدت خواهند نمود. لذا همکاران عزیز می توانند یمی های نقدی خویش را به شماره حساب ۰۳۴۶۲۴۶۵۶۰۰۰۶ به نام یانون ویلای دادگستری استان یرمانشاه نزد بانی ملی واریز و یمی های غیر نقدی خود را به یانون ویلای دادگستری استان یرمانشاه واقع در یرمانشاه،٢٢بهمن، میدان مریزی،یوچه١٣٠،پلای٥ ارائه نمایند.

انتهای پیام