کتاب سکه های ماشینی قاجار

زیمبابوه در آستانه کودتا

تاریخ دریافت خبر:
نارامی ها در هراره پایتخت زیمبابوه رو به گسترش است و خبرها از اقدام به کودتا در این کشور حکایت دارد.
نظامیان ارتش زیمبابوه کنترل تلویزیون رسمی این کشور(ZBC) را در دست گرفتند.
برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای دستکم سه انفجار در هراره، پایتخت زیمبابوه و حضور خودروهای نظامی در خیابان‌های این شهر خبر دادند.
خودروهای زرهی بیشتری در خیابان های اطراف هراره پایتخت زیمبابوه مشاهده شدند. پیشتر سفیر زیمبابوه در آفریقای جنوبی ادعاهای کودتا را رد کرد.
حزب حاکم زیمبابوه ژنرال شیوانگا یک ژنرال ارشد را پس از آنکه گفته بود ارتش آماده مداخله در سیاست است، متهم کرد.
در روزهای اخیر رابرت موگابه شماری از مقاماتی را که مخالف حضور همسر(گریس موگابه) در عرصه سیاست هستند، برکنار کرد.