خرید سکه کلکسیونی

خودکشی دسته جمعی نهنگ ها (عکس)

تاریخ دریافت خبر:

تصویری از خودکشی دسته جمعی نهنگ ها در سواحل اندونزی را مشاهده می کنید.

خودکشی دسته جمعی نهنگ ها (عکس)

منبع: ایرنا