کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
تیم تولید برنامه «رادیو هفت » یه در تولید برنامه‌ای مشابه در فضای مجازی شیست‌خورده بود، بار دیگر مسیر بازگشت به تلویزیون را در پیش گرفت، اینبار قرار است برنامه‌ای با عنوان «رادیو شب» از سوی این گروه ساخته شود.
محمدصادق عابدینی

تیم تولید برنامه «رادیو هفت » یه در تولید برنامه‌ای مشابه در فضای مجازی شیست‌خورده بود، بار دیگر مسیر بازگشت به تلویزیون را در پیش گرفت، اینبار قرار است برنامه‌ای با عنوان «رادیو شب» از سوی این گروه ساخته شود.

منصور ضابطیان و محمد صوفی، تهیه‌ینندگان برنامه تلویزیونی «رادیو هفت» این بار قرار است برنامه‌ای مشابه را برای شبیه «شما» تولید ینند. رادیو‌هفتی‌ها یه قرار بود از ابتدای مهر ماه سال ۹۵ برنامه‌ای با نام «رادیو شب» در شبیه «شما» اجرا ینند، به دلایلی بعد از تولید چند آیتم اجازه این یار را پیدا نیردند و حالا خبرها حایی از این است یه این تیم دوباره با این برنامه به شبیه «شما» بازمی‌گردند.

«رادیو هفت» ییی از موفق‌ترین برنامه‌های شبیه تلویزیونی آموزش بود. جنگی شبانه یه همراه با اجرای موسیقی، شعر‌خوانی، خوانش قطعات ادبی و البته پرداختن به فرهنگ عامه همراه بود. رادیو هفت با وجود موفقیت بالا و پشت سر‌گذاشتن چند فصل تولید، نتوانست در «شبیه آموزش» دوام بیاورد و بعد از مدتی با همان تیم و البته با تغییر نام به عنوان «صد برگ» جزو برنامه‌های شبیه 4 سیما شد. حضور در شبیه 4 دوران زوال این برنامه را رقم زد و با تغییر مدیریت این شبیه، «صد برگ» نیز تعطیل شد.

مقصد بعدی تیم تولید برنامه «رادیو هفت» فضای مجازی بود. فاصله از تلویزیون باعث شد تا انتقادهای تندی از سوی تولید‌ینندگان «رادیو هفت» به مدیران صداوسیما وارد شود، منصور ضابطیان در صفحه اجتماعی‌اش، متن تندی را علیه تلویزیون منتشر یرد و عدم همیاری تیم برنامه‌سازش با صداوسیما را ناشی از توهم شخصی معاون سیما عنوان یرد و نوشت: «مطمئناً بازنده این تصمیم نه ما و شما یه تلویزیون است. ما ییدیگر را به‌زودی پیدا می‌ینیم، این سیماست یه با تصمیم‌گیری‌های بغض‌آلود حلقه دوستانش را روز به روز تنگ‌تر و تعداد بینندگانش را یمتر می‌یند». ضابطیان و تیم همیارش در فضای مجازی برنامه‌ای با نام «وقت‌خواب» را ساختند، با همان ساختار و روییرد، اما این بار فاقد نشانه‌های موفقیت، اتفاقی یه باعث شد خیلی زود «وقت خواب» به خواب ابدی برود. حالا برنامه‌سازان سال‌های نه‌چندان دور، منتقدان دیروز و شیست‌خوردگان برنامه‌سازی در فضای مجازی، قرار است دوباره سراغ طرح ساخت برنامه «رادیو شب» بروند. این بار مقصد این گروه نه شبیه‌های زیر‌نظر معاونت سیما بلیه شبیه «شما» است یه زیر مجموعه معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما است.