خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:

گروه بین الملل : اوایل امسال، گزارش هایی منتشر شد که فولکس واگن قصد دارد تولید خودروی کوچک آپ را متوقف کند. هرچند، اکنون به نظر می رسد کمپانی برنامه های دیگری برای این مدل در نظر دارد.

به گزارش خبر خودرو ، وب سایت اتومبیل گزارش کرده که فولکس واگن قصد دارد نسخه های مختلفی از این خودرو را مبتنی بر پلت فرم فعلی PQ یا با ارتقای آن به پلت فرم جدیدتر MQB تولید کند. دکتر هربرت دایس، از مدیران ارشد فولکس واگن در گزارش هایی در دو ایده را رد کرده و گفته که ایده اول منجر به تکرار مکررات خواهد شد و اجرایی کردن ایده دوم نیز از نظر اقتصادی با صرفه نخواهد بود.

به جای آن، هربرت دایس گفته به احتمال زیاد کمپانی مدل آپ را به عنوان یک مدل تمام الکتریکی وارد بازار خواهد کرد. مدل های جدید طبق این گزارش رقیبی برای مدل های اسمارت خواهند بود و مبتنی بر مدل فعلی e-Up! ساخته خواهند شد.

تصمیم کمپانی مبنی بر ساخت مدل جدید بر پایه مدل الکتریکی فعلی موجب کاهش هزینه ها خواهد شد و فولکس واگن خواهد توانست از تجاربی که در مراحل طراحی و توسعه پلت فرم MEB برای مدل هایی مانند ID Buzz، ID Crozz و  ID Hatch بدست آورده در طراحی این خودروی جدید استفاده کند.

هر دو مدل سه و پنج درب این خودرو قرار است تولید شوند و به احتمال زیاد، یک نسخه کراس اور از آن نیز وارد بازار خواهد شد.