ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
کانال تلگرام سینما: نسخه غیرمجاز فیلم سامان مقدم قبل از عرضه قانونی(۲۹ آبان) در فضای مجازی منتشر شده، منشا این اتفاق هنوز مشخص نیست و احتمالا این فیلم زودتر از موعد عرضه می شود.
یک خبر تاسف آور: «نهنگ عنبر ۲» قاچاق شد