خرید کتاب سکه طلا

این سگ دیروز ۶ نفر رو زنده از زیر آوار پیدا کرد/عکس

تاریخ دریافت خبر:
این سگ " تیدا " دیروز ۶ نفر رو زنده از زیر آوار پیدا کرد.