خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
semnan

کلینیک سیار دندان‌پزشکی جهت ارائه خدمت به دانش آموزان روستای لاسجرد این شهرستان، در خانه بهداشت این روستا حاضر شد.

اسکندری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه؛ با حضور در این روستا، از نزدیک شاهد فعالیت و ارائه خدمات دندان‌پزشک و دستیاران کلینیک بود و گفت : در طرحی که برای این روستا اجرا شده بود، حدود 40 نفر از دانش آموزان معاینه و فلوراید تراپی شدند، که از این تعداد حدود 16 نفر برای ادامه درمان و کشیدن دندان به کلینیک سیار مراجعه و خدمت دریافت کردند .