خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در صفحه شخصی خود با حادثه دیدگان زلزله اخیر همدردی کرد.
به گزارش ایران خبر، زلزله در ایران و عراق, زندگی بسیاری از مردم آسیب دیده و در معرض خطر قرار دارد...ایران زیبا به سرعت احیا خواهد شد...پیروز باشید.

حال من خوش بود, اما اکنون پس از این حادثه احساس افسردگی می کنم.