خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
شنبه 27 آبان

آئین رونمایی از کتاب « اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار» به قلم « هوشنگ امیر احمدی» استاد دانشگاه راتگرز آمریکا با حضور نویسنده در مرکز خرید پالادیوم واقع در زعفرانیه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار آسیا در این مراسم که روز شنبه ۲۷ آبان برگزار میشود هوشنگ امیر احمدی بی واسطه با خوانندگان کتاب خود در تمامی امور به گفت و گو می پردازد