کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:

مدیر کل درمان تامین اجتماعی تهران:

مدیر کل درمان تامین اجتماعی تهران گفت: دی کلینیک شهید سلیمانی به عنوان اولین مرکز درمانی تامین اجتماعی در استان تهران، موفق به ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه ISO ٩٠٠١:٢٠١٥ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکترمحمدتقی خسروانی مقدم اظهار داشت: بهبود کیفیت ارائه خدمات مطلوب در مراکز درمانی، از مهمترین برنامه های سازمان تامین اجتماعی است.
وی اذعان داشت: سیستم مدیریت کیفیت ایزو ٩٠٠١ به عنوان رایج ترین استاندارد بین المللی در سیستم های مدیریت کیفیت است که از سال ١٣٨٨ در این اداره کل و ٧ مرکز درمانی تابعه استقرار یافته است.
وی با تاکید بر اینکه استقرار این سیستم در تمامی مراکز درمانی سرپایی از برنامه های این اداره کل است، گفت: همزمان با انتشار ویرایش جدید استاندارد ایزو ٩٠٠١ ، اداره کل درمان استان تهران برنامه ارتقاء این استاندارد به ویرایش ٢٠٠١٥ در مراکز درمانی را عملیاتی نمود.
دکترخسروانی مقدم یاد آور شد: از مباحث جدید در این استاندارد می توان به رویکرد مبتنی بر ریسک، رویکرد  مبتنی بر مدیریت دانش، شناخت محیط درون و برون سازمان و رویکرد مبتنی بر مدیریت تغییر اشاره کرد.